Företag och organisationer

Företag och organisationer

Företag och organisationer

Aug 25

Företag och organisationer

RETORIK

Demosthenes AB erbjuder:

Retorik – Grundkurs, 2 dagar 19-20 januari 2017

Demosthenes AB är ett av Sveriges ledande utbildnings- och konsultföretag inom ämnet retorik. Vi är specialiserade på kommunikation med en modern tillämpning av klassisk retorik som grund. Vi har under mer än 10 år givit kurser, föreläsningar och seminarier. I verksamheten ingår också utarbetande av kommunikationsplaner, utgivning av litteratur och undervisningsmaterial. Vi arbetar dessutom som talskrivare och ”coacher” för enskilda personer inför viktiga taluppgifter. Våra kunder är företag, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor.

Kontakta oss gärna för kursanmälan eller mer information

Nyheter september 09, 2016
Retorik – Att undervisa i tal och debatt
Nyheter augusti 12, 2016
E-bok
Nyheter augusti 12, 2016
Nytt kontor