Jurister

Jurister

Aug 25

Jurister

RÄTTEGÅNGSRETORIK

I utbildningen rättegångsretorik får deltagarna konkreta och användbara metoder för: sakframställning, förhör och plädering. Utbildningen är en av Demosthenes klassiker och ges för advokater, åklagare samt processförare på bl a försäkringsbolag och myndigheter.

Demosthenes ger en koncentrerad tvådagarsutbildning i rättegångsretorik där deltagarna får bygga en sakframställning och en plädering med retorikens metod. Deltagarna använder antingen egna fall, tvistemål eller brottmål eller ett fall ur Demosthenes casebank.

Målet för utbildningen är att ge en metod som skapar säkerhet och som kvalitetssäkrar förberedelse inför en huvudförhandling eller en muntlig förberedelse vid domstol.

Program

Dag 1

Under den första dagen varvas teoripass med kortare övningar. Följande moment behandlas:

Målanalys Analys av målet i syfte att finna argumentationslinjer. I retoriken behandlas förutom juridiska argument också argument som rör karaktär och emotioner: fruktan, hopp, medlidande, indignation m fl.

Struktur

Modeller för struktur så att sakframställningen blir tydlig och ger en bra pedagogisk grund för bevisupptagningen. För pläderingen – en modell för probleminriktad argumentation; d v s på samma sätt som domstolen skriver dom.

Effektivt språk

Det tredje steget innefattar språklig bearbetning så att framställningen blir pedagogiskt effektiv. Detta är en mycket viktig del i retoriken. Här får deltagarna stifta bekantskap med de retoriska figurerna: metafor, anafor, antites m fl.

Förberedelsen

Processföraren förbereder sig genom att bl a fundera över hur materialet skall presenteras: genom att dela ut material, genom bildvisning m m. I förberedelsen ingår också repetition för ett ledigt framförande.

Framförandet

Retorikens femte del är framförandet. Sakframställningen och pläderingen får nu stöd i ombudets personlighet, röst och kroppsspråk.

Dag 2

Dag 2 är en workshop då deltagarna förbereder sina case och använder retorikens metod. Deltagarna förbereder samt presenterar endera en sakframställning eller en plädering samt får feedback.

Utbildningen avslutas med ett seminarium där vi tittar på några exempel på duktiga talare.

Priser m m

Tid: 2 dagar. Dag 1: 10.00 – 17.00; Dag 2: 9.00 – 16.00

Plats: Centralt i Uppsala

Pris 9 900 kr exkl moms. 10 procents rabatt vid anmälan av fem deltagare eller fler. I priset ingår dokumentation med mallar samt boken Retorik & Juridik – teori och metod.

Förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe samt lunch ingår i priset.

För mer information, kontakta Demosthenes: info@demosthenes.se, Tel 018 71 33 00

Kursledare: Mikael Persson eller Agneta Wallin.

Nyheter september 09, 2016
Retorik – Att undervisa i tal och debatt
Nyheter augusti 12, 2016
E-bok
Nyheter augusti 12, 2016
Nytt kontor