Skolor

Aug 25

Skolor

DEMOSTHENES Inspirationsdag för retoriklärare

Demosthenes började utbilda gymnasielärare samt universitetslärare i retorik i början av 90-talet. En klassiker är kursen Att undervisa i tal- och debatt Steg 1 som följts av ca 600 gymnasielärare. I den utbildningen får lärare en bra genomgång av retorikens metod för att kunna använda i praktiskt skolarbete.

Vi lanserar nu en ny kursdag: Inspirationsdag i retorik för lärare. Seminariet vänder sig till lärare som arbetar med retorik och som vill fördjupa sig.

Program

9.00 Inledning

9.15 Retorik och förhandling – att skapa samförstånd med språkets hjälp. Bl a genomgång av en modell för förhandlingsspel.

10.00 Kaffe

10.15 Att ge feedback på ett konstruktivt sätt.

11.00 Talanalys: Varför är Barack Obama en skicklig talare?

12.00 Lunch 13.00 Retoriska figurer i undervisningen: bl a hur figurerna skapar lust att tala!

14.00 Presentation av nya övningar och kursupplägg (bl a ur läromedlet 50 övningar i retorik)

14.45 Kaffe

15.00 Att Skriva tal och debattartiklar.Många av de artiklar som vi läser i dagstidningarna är författade av professionella författare eller PR-byråer. Detsamma gäller många presentationer av politiker eller VD:s. Jonas Frycklund berättar om sitt arbete inom opinionsbildning.

16.00 Avslutning

Medverkande

Mikael Persson Mikael har lång erfarenhet av undervisning i retorik och har bl a ansvarat för Uppsala universitets retorikundervisning för lärare. Mikael har skrivit flera böcker i retorik, bl a läromedlet Fem lektioner i retorik samt 50 övningar i retorik.

Agneta Wallin. Agneta är lärare i retorik och ansvarar för Demosthenes lärarutbildningar. Agneta har undervisat i retorik på bl a Handelshögskolan och Stockholms universitet och har en omfattande erfarenhet av retorikundervisning för näringslivet.

Jonas Frycklund. Jonas är Nationalekonom på svenskt Näringsliv och arbetar med opinionsbildning. Jonas har omfattande erfarenheter som talskrivare och författande av debattartiklar. Jonas kom i fjol ut med boken ”Yppighetens nytta”, som diskuterar konsumtionens nytta.

Plats: Centralt i Uppsala

Pris: 900 kr exkl moms.

I priset ingår: lunch, för- och eftermiddagskaffe, samt dokumentation

Anmälan kan ske via hemsidan eller via telefon/fax: 018-71 33 00 eller skriftligt till

Demosthenes AB, Box 3022, 750 03 Uppsala

Anmälan är bindande. Vid återbud 30 dagar före seminariet debiteras halv avgift. Vid återbud därefter debiteras hel avgift. Återbud skall lämnas per brev, fax eller e-post. (Byte av kursdeltagare kan ske utan kostnad.)

Erbjudande vid samtidig anmälan: Anmäl 5 deltagare betala för fyra.

Nyheter september 09, 2016
Retorik – Att undervisa i tal och debatt
Nyheter augusti 12, 2016
E-bok
Nyheter augusti 12, 2016
Nytt kontor