• 018 - 71 33 00
  • 070 - 327 97 22

Konsult och utredning

emblem.fw
Det retoriska mervärdet

Vad kostar ett par jeans? Ja, är det märkesjeans så kan de kosta mer än tusen kronor. Men utan märke är priset kanske några hundralappar. Skillnaden är att märkesjeansen är laddade med vad man kan kalla ett retoriskt mervärde. Det är ett mjukt värde; det skapas genom ord och bild, men effekten på priset är väsentlig. Inte bara varor utan också företag kan ha retoriska mervärden. Ett bra exempel är Apple som genom produktdesign och inte minst då företagets grundare och ledare Steve Jobs förvandlade kunder till ”fans”. Superkommunikatören Jobs skapade värden genom tal.

Det är detta kommunikation handlar om. Ett företag kan genom medveten kommunikation skapa ett retoriskt mervärde, ett värde som kallas goodwill på en balansräkning men som framför allt påverkar synen på företaget, myndigheten eller organisationen och dess tjänster eller produkter. Det kan påverka försäljningen eller resurstilldelningen.

Enkelt uttryckt: det retoriska mervärdet är mjukt – men har hårda effekter.

Kontakta oss gärna för ett möte.

Individuell coachning

Med en personlig retoriktränare kan du vässa din kommunikationsform. Vår expert analyserar dina styrkor och svagheter och föreslår ett individuellt program. Med stöd av retorikens metod hjälper vi dig att uppnå din fulla potential som kommunikatör. Samarbetet kan antingen ske löpande, eller inför en viss konkret uppgift. Demosthenes konsulter fungerar som samtalspartner och rådgivare. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion.

Talskrivning

Demosthenes AB har lång erfarenhet av talskrivande för privata och offentliga sammanhang. Vi kan också hjälpa till att ta fram effektiva bildspel som kompletterar den muntliga presentationen.

Ledningens retorik

Ledningens tal och kommunikation är viktig. En bra presentation på en bolagsstämma eller en financial hearing kan påverka synen på företaget, vilket i sin tur påverkar inte bara aktieägarnas syn utan också de anställdas och kunders. Viktigt för ledningen är att se kommunikationen som viktig och identifiera kommunikationsmöjligheterna för att på så vis skapa ett retoriskt mervärde.

Demosthenes erbjuder tjänster för bl a följande situationer:
  • - Bolagsstämma
  • - Financial hearings
  • - Investerarpresentationer
  • - Interna presentationer
  • - Säljpresentation
  • - Företagspresentation
  • - Strategier för sociala medier


Kvalitetsstudier

Retorikens metod kan användas för kvalitetsstudier.En sådan studie kartlägger de retoriska strategier en talare använder samt utgör grund för kommunikativt utvecklingsarbete. Ibland har en sådan studie karaktär av förstudie inför en utbildning för att ge optimal anpassning.

Några exempel

Demosthenes har bl a utfört företagsbeställda utredningsuppdrag för att karlägga säljares effektivitet.

2004 fick Demosthenes förtroendet att, på uppdrag av Riksåklagaren, genomföra den landsomfattande fältstudien Åklagaren i rättssalen. Studien publicerades 2005.

Till uppdragen hör också analys och feedback av t ex VD-presentationer.

Konsulttjänster för jurister

Dom- och beslutsskrivning

Den äldre typen av Svensk myndighetskultur accepterade envägskommunikation med ibland sparsamt motiverade avgöranden och med långa redogörelser för bevisningen i anföringsstil. Nya vindar blåser med nya krav på den skriftliga kommunikationen. Det gamla samhället med starka pliktkänslor finns inte längre och den äldre myndighetskulturen är under förändring.

Demosthenes erbjuder konsulttjänster för myndigheter eller domstolar som vill utveckla sitt skrivande. Målet är att skapa domar och beslut som är strukturerade, probleminriktade, har ett levande språk och bygger på ett dialogperspektiv.

Rättegångsplanering

Vi erbjuder support inför processer med målsättningen att materialet presenteras på ett effektivt sätt med avseende på pedagogik och struktur.

Personlig coachning för jurister

Vi har märkt en ökande efterfrågan på coachtjänster för jurister. Frågorna gäller ofta frågor om hur man kan bli bättre på yrkets färdighetsinslag såsom processföring, förhandling samt avtalsskrivning bl a. Men också att få diskutera yrkesrollen. Genom ett retoriskt perspektiv kan vi tillföra ett mervärde som ger långsiktig nytta.

Coachuppdraget kan vara en enkel konsultation eller ett samarbete över en längre tid.

Om du/ni är intresserade av en retorisk coach så kontakta oss för en diskussion.

KOMMA I KONTAKT


018 - 71 33 00
info@demosthenes.se
Box 3022, 750 03 Uppsala