• 018 - 71 33 00
  • 070 - 327 97 22

Utbildning

emblem.fwDemosthenes erbjuder utbildningar för:
  • - Företag och organisationer
  • - Jurister
  • - Skolor
Utbildningarna ges som öppna utbildningar eller beställda.

Centralt i vår utbildningsfilosofi är att utbildningen ska vara konkret och användbar. Det betyder bland annat att exempel och talämnen hämtas från det aktuella företagets eller myndighetens område. Förutom utbildningar erbjuder Demosthenes också intresseväckande och inspirerande föreläsningar!

Genom att Demosthenes konsulter både undervisar och arbetar praktiskt som talskrivare möter kursdeltagaren en utbildare med hög kompetens.

Demosthenes kommunikationsutbildningar omfattar bland annat: presentationer (för till exempel en arbetsgrupp), förhandlingsteknik, säljpresentation, föredragning, plädering, sakframställning, förhörsteknik och debatt. Vi har också stor erfarenhet av investerarpresentationer, presentation på bolagsstämma, financial hearing eller dylikt.

Samtliga utbildningar ges på svenska eller engelska.

Kontakta oss gärna för referenser.

Företag och organisationer

Demosthenes är en etablerad leverantör av utbildningar för näringslivet, myndigheter och organisationer. Vår styrka är vår undervisningsmodell som på kort tid levererar en utbildning som ger konkret nytta för kursdeltagarna.

Vi erbjuder seminarier samt en- eller tvådagarsutbildningar. En utbildning kan läggas antingen koncentrerat eller över flera veckor, med en träff per vecka. Innehållet i utbildningen kan variera: från en allmän utbildning då Demosthenes står för ämnen för presentation, till kurser där deltagarna väljer egna ämnen och där presentationerna rör det aktuella företaget eller organisationen.

Samtliga utbildningar sätter budskapet i fokus, det vill säga talaren ska vara berättare och bilder, till exempel powerpoint, fungerar som komplement till berättelsen. Vi ordnar också säljutbildningar. Den retoriska säljutbildningen är beprövad och ger säljaren säkerhet och effektivitet i såväl större grupper som vid ett enskilt säljsamtal.

Jurister

Demosthenes arrangerar utbildningar i juridisk retorik för åklagare, advokater och domare samt processförare på företag, försäkringsbolag och myndigheter. Demosthenes har varje termin ett öppet endagsseminarium: Sakframställning, förhör, plädering.

Utbildningarna har olika inriktningar och innehåll. Endagsseminariet Rättegångsretorik vänder sig till jurister som är intresserade av retorik och rättegång. På tvådagarsutbildningen Övertygande processföring kombineras teori med praktiska övningar. Seminariet Rättegången genom ett retoriskt raster, är en beställningsutbildning som vänder sig till domare eller beslutsfattare.

Skolor

Demosthenes har bedrivit undervisning för gymnasie- och universitetslärare sedan början av 90-talet. Vår kurs för gymnasielärare: Att undervisa i tal och debatt, steg 1, har haft fler än 600 deltagare och vi fungerar som partner till flera gymnasieskolor. Kursen är omtyckt eftersom den på kort tid ger deltagarna både teori och konkreta övningar som kan användas direkt efter kursen.

Vi arrangerar också en Inspirationsdag med föreläsare från olika områden som reklam, politik, näringsliv med mera. Vi brukar också ha ett inslag med teater eller musik.

KURSINFORMATION


Kursinformation 25 augusti, 2016
Jurister

RÄTTEGÅNGSRETORIK I utbildningen rättegångsretorik får deltagarna konkreta och användbara metoder för: sakframställning, förhör och plädering.

Läs mer
Kursinformation 25 augusti, 2016
Skolor

DEMOSTHENES Inspirationsdag för retoriklärare Demosthenes började utbilda gymnasielärare samt universitetslärare i retorik i början av

Läs mer

KOMMA I KONTAKT


018 - 71 33 00
info@demosthenes.se
Box 3022, 750 03 Uppsala